Στέλιος Πισής


 


 


         


 


ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ &
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ"

Βασίλης Βαγιάννης

Μιλτιάδης Πασχαλίδης

Μάριαμ Βενιζέλου

Χρήστος Χρήστου